Matrícula tancada

Diploma d'Especialització (Postgrau) en
Administració Electrònica i Govern Obert al Món Local

5a Edició

Matrícula

Hi haurà un procés de selecció en què es prioritzarà d'acord a l'ordre de matriculació i als següents criteris

1. Treballadors públics de l'Administració Local, de la demarcació de Girona, amb responsabilitats en temes de Govern Obert i Administració electrònica (sigui quina sigui la seva categoria). Aquestes responsabilitats i motivacions han de quedar degudament justificades a la carta de motivació requerida.

2. Treballadors públics de l'Administració Local, de la resta del territori català, amb responsabilitats en temes de Govern Obert i Administració electrònica (sigui quina sigui la seva categoria). Aquestes responsabilitats i motivacions han de quedar degudament justificades a la carta de motivació. 

3. Càrrecs electes de l'Administració Local, de la demarcació de Girona, amb responsabilitats en temes de Govern Obert i Administració electrònica (sigui quina sigui la seva categoria). Aquestes responsabilitats i motivació han de quedar degudament justificades a la carta de motivació. 

4.Treballadors públics d’altres àmbits, amb responsabilitats en temes de Govern Obert i Administració electrònica (sigui quina sigui la seva categoria). Aquestes responsabilitats i motivacions han de quedar degudament justificades a la carta de motivació.

5. Càrrecs electes de l'Administració Local, de fora de la demarcació de Girona, amb responsabilitats en temes de Govern Obert i Administració electrònica (sigui quina sigui la seva categoria). Aquestes responsabilitats i motivacions han de quedar degudament justificades a la carta de motivació. 

6. Treballadors d'empreses privades i/o autònoms, amb responsabilitats en temes de Govern Obert i Administració electrònica (sigui quina sigui la seva categoria). Aquestes responsabilitats i motivació han de quedar degudament justificades a la carta de motivació (El preu per a aquests perfils és de 1.850 euros, donat que l’ajuda que la Diputació de Girona per a la rebaixa del cost de la matrícula als alumnes que no treballen en administracions públiques és inferior al que dona als treballadors d’administracions públiques). 

7. Altres treballadors públics sense responsabilitats en els temes de Govern Obert i Administració electrònica, justificant l'interès amb la carta de motivació requerida per a la matrícula. 

8.  Altres (treballadors d'empreses privades d'altres sectors, aturats, estudiants) El preu per a aquests perfils és de 1.850 euros, donat que l’ajuda que la Diputació de Girona per a la rebaixa del cost de la matrícula als alumnes que no treballen en administracions públiques és inferior al que dona als treballadors d’administracions públiques).

Un cop els admesos hagin estat informats, caldrà realitzar el pagament de la preinscripció i la matrícula: 

Preinscripció: fins a un mes abans de l'inici de curs. En un termini màxim de 7 dies des de la data d'inscripció caldrà realitzar un pagament de 250€ que es restarà de l'import total de la matrícula.

Matrícula: Perquè sigui efectiva, s'haurà de realitzar el pagament com a màxim 20 dies abans de l'inici del curs.

Documentació que cal presentar per realitzar la matrícula:
– CV i carta de motivació.
– Certificat que permeti acreditar que es treballa en una administració pública o document de vida laboral. 
– Fotocòpia del DNI o passaport vigent, TIE o document identificatiu d’un país de la Unió Europea i fotocòpia compulsada del títol universitari o del resguard:

Títols expedits a la Universitat de Girona:
– Fotocòpia del títol universitari oficial o resguard de pagament dels drets d’expedició del títol.

Títols expedits a universitats de l'estat espanyol:
– Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial o resguard de pagament dels drets d’expedició del títol.

Títols expedits fora de l'estat espanyol:
Títols expedits a la Unió Europea:
– Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial traduïda al català o al castellà, si cal (consulteu l'apartat de Traducció).

Títols expedits fora de la Unió Europea:
– Fotocòpia compulsada del títol universitari oficial degudament legalitzat i traduït al català o al castellà, si cal. Consulteu l'apartat de Legalització/Traducció . El certificat “Acta de Grau” expedit per les universitats llatinoamericanes, no s'acceptarà com a document substitutori del títol universitari.

Com has de lliurar la documentació?
La documentació que té validesa digital la podeu adjuntar al formulari d'inscripció o enviar-la per correu electrònic a info.fundacioif@udg.edu

En cas de presentar la documentació físicament podeu enviar-la per correu postal a:

Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació
Secretaria Acadèmica
Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona
Centre d’Empreses Giroemprèn
Pic de Peguera, 11
17003 Girona

També podeu lliurar-la presencialment a la Fundació UdG, amb cita prèvia (demaneu-la enviant un correu electrònic a sec.academica.fudgif@udg.edu).

Important:
Aquesta documentació s'ha de presentar com a màxim tres mesos després de l'inici de l'activitat.

* La Fundació es reserva el dret d'anul·lar el curs. L'organització es compromet a comunicar-ho als inscrits amb antelació suficient ia tornar l'import de tots els pagaments realitzats.
* Consulteu l'apartat "Finançament" si vol finançar la matrícula.

Matrícula tancada
eventis