Matrícula tancada

Diploma de Postgrau en Administració Electrònica i Govern Obert al Món Local

4a Edició

Matrícula

Hi haurà un procés de selecció en què es prioritzarà d'acord a l'ordre de matriculació i als següents criteris

1. Treballadors públics de l'Administració Local, de la demarcació de Girona, amb responsabilitats en temes de Govern Obert i Administració electrònica (sigui quina sigui la seva categoria). Aquestes responsabilitats i motivacions han de quedar degudament justificades a la carta de motivació requerida.

2. Treballadors públics de l'Administració Local, de la resta del territori català, amb responsabilitats en temes de Govern Obert i Administració electrònica (sigui quina sigui la seva categoria). Aquestes responsabilitats i motivacions han de quedar degudament justificades a la carta de motivació. 

3. Càrrecs electes de l'Administració Local, de la demarcació de Girona, amb responsabilitats en temes de Govern Obert i Administració electrònica (sigui quina sigui la seva categoria). Aquestes responsabilitats i motivació han de quedar degudament justificades a la carta de motivació. 

4. Treballadors públics de l'Administració Local, de fora de Catalunya, amb responsabilitats en temes de Govern Obert i Administració electrònica (sigui quina sigui la seva categoria). Aquestes responsabilitats i motivacions han de quedar degudament justificades a la carta de motivació.

5. Càrrecs electes de l'Administració Local, de fora de la demarcació de Girona, amb responsabilitats en temes de Govern Obert i Administració electrònica (sigui quina sigui la seva categoria). Aquestes responsabilitats i motivacions han de quedar degudament justificades a la carta de motivació. 

6. Treballadors d'empreses privades i/o autònoms, amb responsabilitats en temes de Govern Obert i Administració electrònica (sigui quina sigui la seva categoria). Aquestes responsabilitats i motivació han de quedar degudament justificades a la carta de motivació (El preu per a aquests perfils és de 1.850 euros, donat que no poden gaudir de l'ajuda de la Diputació de Girona, que abaixa el cost de la matrícula dels treballadors públics).

7. Altres treballadors públics sense responsabilitats en els temes de Govern Obert i Administració electrònica, justificant l'interès amb la carta de motivació requerida per a la matrícula. 

8.  Altres (treballadors d'empreses privades d'altres sectors, aturats, estudiants) (El preu per a aquests perfils és de 1.850 euros, donat que no poden gaudir de l'ajuda de la Diputació de Girona, que abaixa el cost de la matrícula dels treballadors públics).

Un cop els admesos hagin estat informats, caldrà realitzar el pagament de la preinscripció i la matrícula: 

Preinscripció: fins a un mes abans de l'inici de curs. En un termini màxim de 7 dies des de la data d'inscripció caldrà realitzar un pagament de 250€ que es restarà de l'import total de la matrícula.

Matrícula: Perquè sigui efectiva, s'haurà de realitzar el pagament com a màxim 20 dies abans de l'inici del curs.

Documentació que cal presentar per realitzar la matrícula:
– Fotocòpia de DNI o passaport, fotocòpia compulsada del títol universitari o del resguard. 
– CV i carta de motivació.

* La Fundació es reserva el dret d'anul·lar el curs. L'organització es compromet a comunicar-ho als inscrits amb antelació suficient ia tornar l'import de tots els pagaments realitzats.
* Consulteu l'apartat "Finançament" si vol finançar la matrícula.

Matrícula tancada
eventis